Lisätietoja Rakentamisen Laatu 
RALA ry:stä:

www.rala.fi

Sivuilta löytyy muuan muassa:
- RALAn jäsenet ja hallinto 
- Pätevyysluokitellut yritykset 
- Mitä luokiteltavalta yritykseltä vaaditaan 
- Miten luokitusta haetaan

Yrityksellämme on RALA pätevyys

Yritykselle RALA merkitsee liiketoiminnan tehostumista ja parempaa menestystä markkinoilla. Pätevyystodistus vähentää turhaa paperisotaa, sillä voimassa oleva RALAn luokitus korvaa erilliset verovelka- ja LEL-todistukset.

RALAn sivuilla kerrrotaan myös yksinkertaisesti ajan tasalla olevista yrityksen referensseistä, liikevaihdosta, laadunvarmistustoimista, teknisestä pätevyydestä ja muista dokumenteista.

RALAn pätevyysluokitus:

  • On kehitetty rakennusalan keskeisien toimijoiden yhteistyössä, ja sen arviointiperusteissa on otettu huomioon toimialan erityispiirteet, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat sekä yrityksen menestymisen kannalta tärkeät toimintatavat.
  • Auttaa yritystä erottumaan muista toimijoista todistamalla olevansa vastuullinen ja määrätietoinen urakoitsija.
  • Varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää sertifoidut vaatimukset, yrityksen toimintaa kehitetään jatkuvasti ja sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä.
  • Helpottaa tilaajan hankintamenettelyä urakoitsija-yritysten arvioinnissa ja valinnassa.