RALA sertifikaatti

RALA-sertifiointi on kaikille rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. Arviointi on tarkoitettu kaikille suunnittelu- ja rakennuttamisyrityksille, rakennus- ja asennusyrityksille sekä viherpalveluyrityksille. Alan keskeiset toimijat ovat kehittäneet RALA-sertifioinnin arviointiperusteet, ja niissä on otettu huomioon eri toimialojen erityispiirteet.

Arviointiperusteissa on huomioitu yrityksen menestymisen kannalta tärkeät toimintatavat. Niissä on painotettu sopimuspuolen toiminnalle asetettavia vaatimuksia ja odotuksia. Lisäksi arviointiperusteet kattavat keskeiset turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

RALA-sertifioinnissa yritys saa

  • palautetta toiminnastaan. Palautteen avulla yritys voi kehittää toimintaansa ja sitä kautta mm. parantaa kilpailukykyään ja riskienhallintaa.
  • julkisen hyväksynnän toimintajärjestelmälleen. 
  • välineen osoittaa asiakkailleen, että yrityksen tuote ja toiminta täyttää arvioinnin vaatimukset.

RALA-sertifiointi varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä ja yrityksen toimintaa kehitetään. RALA-sertifikaatti helpottaa myös tilaajan työtä hankintamenettelyissä ja auttaa toimittajien arvioinnissa ja valinnassa.