Pientalorakentajalle

Luvat ja vastuut

Rakennuslupaprojekti on itsessään jo hyvin paljon kiinni pääsuunnittelijasta sekä hänen ammattitaidostaan. Meitä, maarakennusalan ammattilaisia, kiinnostaa lähinnä rakennuksen korkeusasema maastoon tai muihin rakennuksiin verrattuna. Rakenna talosi mieluimmin 10 cm liian ylös, kuin liian alas. Arkkitehdin käynti työmaalla on välttämätön, jotta nämä asiat hoituvat asianmukaisesti.

Tutustu

Pohjankaivuut ja paalutus

Uudisrakennuksen pohjankaivu vaatii oikeanlaisen kaluston. Rakennusteinin rakennusmestari käy aina paikan päällä ennen töiden aloitusta, jotta työmaalla tarvittava kalusto on oikea. Pohjankaivuun yhteydessä tuleva ylimääräinen kaivumaa ajetaan pois työmaalta heti, jolloin pystytään hyödyntämään tonttitilaa rakennustarvikkeille.

Tutustu

Salaojat

Salaojat kannattaa asentaa pohjan kaivuun yhteydessä, ennen perustusten tekoa, mikäli se on mahdollista. Rakennusteinin ammattilaiset huolehtivat, että salaojien kaadot, sorastukset ym. työt on tehty oikein.

Tutustu

Täytöt

Oikeat kiviainekset ovat hyvin tärkeitä eikä niiden hankinnoissa kannata säästää. Myöhemmissä vaiheissa tehtävät korjaukset ovat hankalia ja erittäin kalliita. Neuvottelut suunnittelijoiden ja alan ammattilaisten kanssa ovat suositeltavia.

Tutustu

Pihatyöt

Pihatöiden huolellisesta suunnittelusta palkitaan näyttävällä ja toimivalla lopputuloksella. Rakennusteini tarjoaa seulotut mullat ja kiviainekset sekä tarvittaessa apua myös pihasuunnittelussa.

Tutustu

Erikoistyöt

Rannalta tehtävät ruoppaustyöt tai ulottuvuutta vaativat kaivuu- ja täyttötyöt suoriutuvat 25 t:n pitkäpuomitelakaivukoneilla, joiden ulottuvuus on jopa 17,5 m. Rakennusteiniltä apua myös kosteusvaurioiden kartoitukseen sekä korjaukseen.

Tutustu

Louhinnat

Ennen louhintatöiden aloitusta, täytyy kaupunkiseudulla yleensä poikkeuksitta tehdä louhintakatselmukset, millä turvataan rakennuttajan / urakoitsijan asema. Rakennusteiniltä louhintatöihin liittyvä kokonaispalvelu, asianmukaisine louhintavakuutuksineen.

Tutustu

Rakennusteknilliset työt

Rakennusteinin palveluihin kuuluu myös varsinainen talonrakennus alusta loppuun asti eli ns. kirvesmiehen työt. Omaa rakennustuotantoa on talonrakennus- ja teollisuusalalla. Kysy tarjous myös varsinaiseen talonrakennukseen liittyvissä asioissa.

Tutustu