Maanrakennus on ammattilaisten työtä

Laadukas rakentaminen alkaa jo siitä, kun kauha lyödään maahan. Perustusten kaivuut tiivistyksineen, täytöt, salaojatyöt, tarvittavat eristyskerrokset sekä eristeiden asentaminen ovat hyvän talorakentamisen perusedellytyksiä.

Laadullisen työn tekeminen vaatii ammattimaisen työnjohdon, joka konsultoi työntekijöiden, rakennuttajan edustajan sekä eri töissä olevien suunnittelijoiden kanssa.

Laatujärjestelmä

Yrityksellämme on ympäristö sekä työmaakohtainen laadunvarmistus. Laadunvarmistussuunnitelman tarkoituksena on:

  • Varmistaa toteutuksen sopimuksenmukaisuus sekä vastaavuus asiakkaan tarpeisiin
  • Ehkäistä toiminnallisten ja teknisten laatuvirheiden syntyminen, toimimalla laadunvarmistussuunnitelmassa esitetyllä tavalla
  • Selkeyttää tilaajan kanssa yhteisesti sovittua tuotetta, kuvata toimintamalli hankkeen toteuttamiseksi
  • Tiedottaa tilaajaa, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä yhtiömme toiminnan työtavoista ja tavoitteista
  • Saada aikaan kustannussäästöjä, vähentämällä toiminnallisia ja teknisiä virheitä sekä tehostamalla työn osasuoritteita = kerralla valmista
  • Selkeyttää tilaajan, muiden urakoitsijoiden, hankkijoiden ja yrityksemme välistä yhteistoimintaa.

Yrityksellämme on RALA-pätevyys.

Vakuutukset

Vastuuvakuutus Pohjolassa.

Vastuut

Yrityksemme toimenkuvaan kuuluu aina:

  • Töistä aina kirjallinen tilaus
  • Kirjallinen vahvistus tilaajalta työstä sekä mahdollinen aikataulu
  • Tilaaja toimittaa kaikki tarpeelliset piirustukset ja leikkauspiirustukset sekä tarvittaessa detaljit
  • Yhteinen aloituspalaveri, jossa sovitaan työn laajuus

Näin vastuut selkeytetään ja saavutetaan parempi sekä laadullisempi lopputulos.

Henkilökohtainen suhdetoiminta

Käymme tarvittaessa veloituksetta luonasi kertomassa tuotteistamme sekä palveluistamme. Kerromme myös mielellämme 30 vuoden kokemuksella maarakennustöistä. Ota yhteyttä. Tutustu ja tilaa ammattilaisilta.

Meiltä saat myös oman yhdyshenkilön.