Pohjankaivuut ja paalutus

Uudisrakennuksen pohjankaivu vaatii oikeanlaisen kaluston. Rakennusteinin rakennusmestari käy aina paikan päällä ennen töiden aloitusta, jotta työmaalla tarvittava kalusto on oikea. Pohjankaivuun yhteydessä tuleva ylimääräinen kaivumaa ajetaan pois työmaalta heti, jolloin pystytään hyödyntämään tonttitilaa rakennustarvikkeille.

Myöhemmässä vaiheessa kaivumaiden poisajaminen on hankalaa ja kallista, koska tilat ovat huomattavasti ahtaammat. Erittäin pehmeissä savipohjissa, missä kova perustustaso on syvällä ( ³ 3m), tehdään perustaminen yleensä paaluttamalla joko teräs- tai teräsbetonipaaluilla rakennesuunnitelman mukaisesti.

Paalutuksessa huomioitavia asioita:

  • paalutuksen vaikutus pohjaveden pintaan
  • viereisten rakennusten perustamistapa
  • tärinät ja melu
  • paalutuskoneille tehtävät pohjanvahvistustyöt

Jos paalutettavan kohteen läheisyydessä on rakennuksia, harkitaan teräspaalujen käyttöä. Pohjavesi aiheuttaa teräspaaluihin korroosiota, joka on huomioitava mitoituksessa. Korroosionopeus on n. 3mm/50 vuodessa. Ennen kunkin työvaiheen aloittamista, on rakennuttajalla oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät rakennesuunnitelmat, ns. leimakuvat. Tämä pätee myös pohjarakennustöihin, jotta paalutukset, kaivutasot, täytöt, tiivistykset, salaojat ym. saadaan tehtyä suunnitelmien mukaisesti.

Aloita yhteistyö kanssamme:
Pyydä tarjous!