Yrityksellämme on RALA-pätevyys

Laatujärjestelmä

Yrityksellämme on ympäristö ja työmaakohtainen laadunvarmistus. Laadunvarmistussuunnitelman tarkoituksena on:

  • Varmistaa toteutuksen sopimuksenmukaisuus sekä vastaavuus asiakkaan tarpeisiin
  • Ehkäistä toiminnallisten ja teknisten laatuvirheiden syntyminen toimimalla laadunvarmistussuunnitelmassa esitetyllä tavalla
  • Selkeyttää tilaajan kanssa yhteisesti sovittua tuotetta, kuvata toimintamalli hankkeen toteuttamiseksi
  • Tiedottaa tilaajaa, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä yhtiömme toiminnan työtavoista ja tavoitteista
  • Saada aikaan kustannussäästöjä vähentämällä toiminnallisia ja teknisiä virheitä sekä tehostamalla työn osasuoritteita = kerralla valmista
  • Selkeyttää tilaajan, muiden urakoitsijoiden, hankkijoiden ja yrityksemme välistä yhteistoimintaa.