Laatujärjestelmä

Yrityksellämme on ympäristö ja työmaakohtainen laadunvarmistus. Laadunvarmistussuunnitelman tarkoituksena on:

 • Varmistaa toteutuksen sopimuksenmukaisuus sekä vastaavuus asiakkaan tarpeisiin
 • Ehkäistä toiminnallisten ja teknisten laatuvirheiden syntyminen toimimalla laadunvarmistussuunnitelmassa esitetyllä tavalla
 • Selkeyttää tilaajan kanssa yhteisesti sovittua tuotetta, kuvata toimintamalli hankkeen toteuttamiseksi
 • Tiedottaa tilaajaa, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä yhtiömme toiminnan työtavoista ja tavoitteista
 • Saada aikaan kustannussäästöjä vähentämällä toiminnallisia ja teknisiä virheitä sekä tehostamalla työn osasuoritteita = kerralla valmista
 • Selkeyttää tilaajan, muiden urakoitsijoiden, hankkijoiden ja yrityksemme välistä yhteistoimintaa.

Yrityksellämme on RALA pätevyys

Rala patevyys rakennusteini oy

Yritykselle RALA merkitsee liiketoiminnan tehostumista ja parempaa menestystä markkinoilla. Pätevyystodistus vähentää turhaa paperisotaa, sillä voimassa oleva RALAn luokitus korvaa erilliset verovelka- ja LEL-todistukset.

RALAn sivuilla kerrrotaan myös yksinkertaisesti ajan tasalla olevista yrityksen referensseistä, liikevaihdosta, laadunvarmistustoimista, teknisestä pätevyydestä ja muista dokumenteista.

RALAn pätevyysluokitus

 • On kehitetty rakennusalan keskeisien toimijoiden yhteistyössä, ja sen arviointiperusteissa on otettu huomioon toimialan erityispiirteet, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat sekä yrityksen menestymisen kannalta tärkeät toimintatavat.
 • Auttaa yritystä erottumaan muista toimijoista todistamalla olevansa vastuullinen ja määrätietoinen urakoitsija.
 • Varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää sertifoidut vaatimukset, yrityksen toimintaa kehitetään jatkuvasti ja sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä.
 • Helpottaa tilaajan hankintamenettelyä urakoitsija-yritysten arvioinnissa ja valinnassa.

RALA-sertifiointi on kaikille rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. Arviointi on tarkoitettu kaikille suunnittelu- ja rakennuttamisyrityksille, rakennus- ja asennusyrityksille sekä viherpalveluyrityksille. Alan keskeiset toimijat ovat kehittäneet RALA-sertifioinnin arviointiperusteet, ja niissä on otettu huomioon eri toimialojen erityispiirteet.

Arviointiperusteissa on huomioitu yrityksen menestymisen kannalta tärkeät toimintatavat. Niissä on painotettu sopimuspuolen toiminnalle asetettavia vaatimuksia ja odotuksia. Lisäksi arviointiperusteet kattavat keskeiset turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

RALA-sertifioinnissa yritys saa

 • palautetta toiminnastaan. Palautteen avulla yritys voi kehittää toimintaansa ja sitä kautta mm. parantaa kilpailukykyään ja riskienhallintaa.
 • julkisen hyväksynnän toimintajärjestelmälleen. 
 • välineen osoittaa asiakkailleen, että yrityksen tuote ja toiminta täyttää arvioinnin vaatimukset.

RALA-sertifiointi varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä ja yrityksen toimintaa kehitetään. RALA-sertifikaatti helpottaa myös tilaajan työtä hankintamenettelyissä ja auttaa toimittajien arvioinnissa ja valinnassa.