Luvat ja vastuut

Rakennuslupaprojekti on itsessään jo hyvin paljon kiinni pääsuunnittelijasta sekä hänen ammattitaidostaan.

Meitä, maarakennusalan ammattilaisia, kiinnostaa lähinnä rakennuksen korkeusasema maastoon tai muihin rakennuksiin verrattuna. Rakenna talosi mieluimmin 10 cm liian ylös, kuin liian alas. Arkkitehdin käynti työmaalla on välttämätön, jotta nämä asiat hoituvat asianmukaisesti.

Vähänkin epäselvissä tapauksissa kannattaa teettää pohjatutkimus ennen perustussuunnitelman tekemistä.

Rakennusteiniltä tarvittaessa myös nämä palvelut.

Rakennusluvan alaisissa töissä täytyy olla vastaava mestari ja ns. kvv -mestari (kiinteistön vesi- ja viemärivastaava) mikäli työkohteessa on vesi- ja viemäröintitöitä. Viemäriputkien ja kaivojen asennukset ja niitä varten tehtävät oikeanlaiset arinat (alusta, johon putki asennetaan), materiaalit ja tiivistykset ovat ammattilaisten töitä, jotka vaativat kokemusta maarakennus- ja kvv -töistä.

Mielestämme pientalon maarakennustöihin ei kiinnitetä tänä päivänä tarpeeksi huomiota. Vastaava mestari, jonka pientalorakennuttaja palkkaa, on yleensä talonrakennukseen perehtynyt henkilö. Hänen ammattitaitonsa ja tietämyksensä eivät välttämättä ole riittävät maarakennustöissä, jotta materiaalit, salaojat, eristeet, tiivistykset ym. tulisivat asianmukaisesti hoidettua. Rakennuttajan kannattaakin miettiä vaihtoehtoa, että pohjarakennustöissä olisi oma vastaava mestari. Rakennusteinin ammattilaiset tarjoavat myös vastaavan- ja kvv -mestarin palvelut sekä tarvittaessa myös lv-suunnitelmat. Rakennusteinillä on käytössä oma laatujärjestelmä, joka takaa työn korkean laadun rakentamisen joka vaiheessa.

Aloita yhteistyö kanssamme:
Pyydä tarjous!